ต้นโมกปลอม ก้านเขียว สูง 2.5 เมตร (ตัวอย่างงานสั่งทำ)